Лични данни

Конфиденциалност на личните данни

Администраторът на лични данни се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация.

За да обработваме Вашите поръчки ни е необходимо да ни предоставите: име и фамилия, електронен адрес (електронна поща), телефон за връзка и адрес за доставка. Освен за обработка на поръчката Вашите лични данни или част от тях могат да бъдат използвани за статистика. Чрез електронна поща може да бъдете уведомявани при: регистрация, промяна на парола и успешно завършена поръчка. Освен това ежегодно организираме няколко имейл кампании и като потребители на платформата може да получавате рекламни съобщения като можете да се откажете от тях във всеки един момент.